Wymiana haków

_

Po wejściu w życie rezolucji IMO MSC.1/Circ1392 z 27 maja 2011 odnośnie wymiany i oceny systemów zwalniania i podnoszenia łodzi ratunkowych przeprowadzamy w oparciu o wyżej wymienioną rezolucję wymianę systemów hakowych własnych urządzeń ratowniczo-ratunkowych oraz innych producentów łodzi i haków. Przygotowujemy niezbędną dokumentację dla tego typu prac w celu przedłożenia jej przez klienta i zatwierdzenia w Towarzystwie Klasyfikacyjnym.