Przeglądy roczne / 5 letnie

_

Po wejściu w życie rezolucji IMO MSC.1/Circ1206 z 26 maja 2006 odnośnie zapobieganiu wypadkom na łodziach ratunkowych, przeprowadzamy w oparciu o wyżej wymienioną rezolucję roczne oraz 5-letnie przeglądy własnych urządzeń ratowniczo-ratunkowych oraz innych producentów.