Każda z łodzi zrzutowych FFB może być dostarczona z hydraulicznym urządzeniem zrzutowym (HZ) lub z pochylnią zrzutową (PZ).

W przypadku tego typu urządzenia pochylnia zrzutowa jest wyposażona w wychylny żurawik sterowany hydrauliczne umożliwiający opuszczenie łodzi na wodę i podniesienie jej (z 3 osobami załogi) z powrotem na pochylnie zrzutową w stanowisku.
Specyfikacje tych urządzeń znajdą Państwo poniżej w tabeli w zależności od typu łodzi zrzutowej.
Istnieje możliwość zamówienia kompletu tzn. łodzi zrzutowej oraz pochylni zrzutowej (HZ), lub każdego z tych komponentów osobno.